AOVZ
Alles over voorzieningen en zorg

Wat doet AOVZ?


AOVZ is onafhankelijk

Via een huisbezoek wordt de problematiek die het slachtoffer dagelijks ondervindt helder in kaart gebracht. Er wordt vooral in praktisch opzicht gekeken hoe er zo goed mogelijk herstel kan plaatsvinden waarbij de leefsituatie van voor het ongeval in combinatie met de huidige perspectieven, leidend zijn. De mogelijkheden en beperkingen van zowel het slachtoffer als zijn omgeving zijn hierbij bepalend. Is de slaapkamer bereikbaar? Lukt het zelfstandig wassen en kleden? Is er hulp nodig bij het boodschappen doen?

Na het opstellen van een heldere probleemanalyse worden praktische oplossingen aangedragen waarbij voorliggende voorzieningen maximaal worden benut. Een Programma van eisen voor de noodzakelijke aanpassingen dan wel voorzieningen wordt opgesteld. De planning, realisatie en voortgang van de in gang gezette trajecten worden bewaakt.

Naast herstelgerichte dienstverlening is Frederike Apotheker zorgschadedeskundige en voorzitter van de werkgroep zorgschadedeskundigen. Bij het beoordelen van de zorg wordt gewerkt volgens de daarvoor opgestelde Handreiking Zorgschade.

AOVZ kan ingezet worden als adviseur, coördinator, casemanager en zorgschadedeskundige. Dit is afhankelijk van de situatie. Daarnaast kan het zijn dat enkel informatieverstrekking bij een situatie voldoende is.

Concrete uitwerking:

AOVZ

  • maakt adviesrapportages op maat
  • informeert, adviseert, coördineert, managet of neemt naar behoefte over
  • ontzorgt, informeert en adviseert het slachtoffer
  • verzorgt of adviseert bij aanvragen op het gebied van Wlz, Wmo en zorgverzekering
  • onderzoekt of Pgb tot de mogelijkheden behoort
  • ondersteunt bij het traject van aanvraag en verantwoording Pgb
  • stelt programma van eisen op
  • stelt regelmatig tussentijdse rapportages op aan partijen


Kwaliteitsborging

AOVZ heeft een samenwerking met VZ-expertise.

Er is meer dan 20 jaar werkervaring binnen diverse gezondheidszorginstellingen, gemeentes, zorgkantoren en het CIZ. We beschikken over een breed netwerk met aangrenzende kennis zoals bouwkundigen, verpleegkundigen, juridisch experts op het gebied van de sociale wet- en regelgeving. 

AOVZ is op de hoogte van alle ins en outs op het gebied van zorg, (woon-)voorzieningen, vervoer, ondersteuning- en begeleidingsmogelijkheden.
Wet- en regelgeving op dit gebied wordt up-to-date gehouden.

Daarbij wordt de taal van de verschillende instanties gesproken en is er kennis van de  gehanteerde criteria.


Algemene voorwaarden AOVZ

Klik hier voor de algemene voorwaarden dienstverlening AOVZ (pdf)


Privacyreglement AOVZ

Klik hier voor informatie over het privacy-reglement.


Klachtenprocedure

Klik hier voor informatie over de klachtenprocedure.


AOVZ heeft het Nationaal Keurmerk Letselschade

Onafhankelijk kwaliteitsstelsel voor professionele dienstverleners in de letselschadebranche. In het Nationaal Keurmerk Letselschade overzicht vindt u advocaten, belangenbehartigers en andere organisaties die voldoen aan de kwaliteitseisen die de branche aan hen stelt. 

E-mailen
Bellen
Map
LinkedIn